KARL SEGERSTRÖM AB - granspecialisten

Många är intresserade av din skog idag. Alla vill vinna ditt förtroende att ta hand om ditt virke, och vi förstår att det inte är lätt för dig som skogsägare att välja. Speciellt med tanke på att det ofta är svårt att jämföra virkespriser. I grunden vill förstås också vi vinna ditt förtroende om att du får minst lika bra betalt av oss, för ditt grantimmer, som av någon annan.

Frågan är vem du vill ska få ta del av det stigande värdet? Kanske sammanfaller ditt intresse med vår vision. Vi är stolta över att få förädla grantimmer från ett av Sveriges bästa granområden och samtidigt göra något som sätter Bergslagen på kartan samt dessutom ser till att hela mervärdet stannar i bygden.

Vi är köpare av både leveransvirke och avverkningsrätter.

Förutom att vi köper ditt grantimmer kan vi erbjuda dig följande:

  • Personlig skogsrådgivning
  • Varsam och effektiv avverkning med moderna maskiner
  • Inköp av talltimmer, massaved samt specialsortiment
  • Helhetslösning – Vi kan erbjuda hela kedjan inom skogsskötsel
  • På Karl Segerström AB kan vi genom samarbete med skogscertifiering Prosilva AB (www.skogscertifiering.se) certifiera dig som skogsägare och din skogsmark.
  • Tillvaratagande av GROT – Genom samarbetspartners har vi möjlighet att erbjuda dig tillvaratagande av avverkningsrester i samband med slutavverkning som sedan blir miljövänligt biobränsle. Ett uttag innebär ytterligare intäkter från skogsbruket samtidigt som kommande markberedning underlättas
Generic placeholder image