Vi är specialister på gran

Karl Segerström AB har erfarenhet sedan 1930-talet av att arbeta med gran som råvara. Därför kan vi kalla oss specialister på gran. Vi producerar årligen ca. 55 000 m3 sågade trävaror varav två tredjedelar levereras direkt till kund, resterande vidareförädlas ytterligare vid vårt hyvleri. Vi exporterar övervägande delen av produktionen och kunderna finns spridda över hela norra halvklotet med koncentration på Europa.

Vår inriktning är trävaror för konstruktionsändamål samt paneler, båda av högsta kvalitet. Kunderna är olika typer av träindustrier t.ex. tillverkare av limträbalkar eller takstolar, men även byggvaruhandlare och andra hyvlerier.

Vi har anpassat tillverkningen mot i huvudsak 2 längder-4,2 m. och 5,1 m. Vi kallar detta sågprogram för KARLplus.

Vårt hyvleri möjliggör att leverera fixkapade produkter, bl.a. olika typer av reglar och beklädnader detta har gjort att husfabriker är en växande marknad.

Generic placeholder image